Лист представників Уряду УНР С. Шелухіна та В. Кедровського Голові Польськоїделегації на Мирній конференції в Ризі про неприпустимість підписання актів конференції без участі законного Уряду УНР. 7 жовтня 1920 р.

Лист представників Уряду УНР С. Шелухіна та В. Кедровського Голові Польськоїделегації на Мирній конференції в Ризі про неприпустимість підписання актів конференції без участі законного Уряду УНР. 7 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 430. Арк. 19зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту