Титульний аркуш альбому грошових знаків Української Народної Республіки та Української Держави за малюнками Георгія Нарбута. 1918 р.

Титульний аркуш альбому грошових знаків Української Народної Республіки та Української Держави за малюнками Георгія Нарбута. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 94

Leave a Comment