11-4778-3-64-080.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Державного радника України з питань національної безпеки — секретарю Ради національної безпеки України щодо надіслання пропозицій до Концепції екологічної безпеки України та Концепція екологічної безпеки України. 20 листопада 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 64. Арк. 79 - 82.

Leave a Comment

Перейти до вмісту