Лист голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” І. Лушнікова до Начальника головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Пирога Р. Я. з рекомендаціями опрацювання архівних фондів з проблеми “нацистського золота”. 26 жовтня 1998 р.

Лист голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” І. Лушнікова до Начальника головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Пирога Р. Я. з рекомендаціями опрацювання архівних фондів з проблеми “нацистського золота”. 26 жовтня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 134

Leave a Comment

Перейти до вмісту