Постанова президії обласної контрольної комісії та колегії робітничо-селянської інспекції «Затвердження матеріалів обласної комісії з проведення закритої чистки науково-дослідних інститутів системи ВУАСГН [Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук]», протокол засідання та супровідний лист до них. 25, 29 грудня 1933 р.

Постанова президії обласної контрольної комісії та колегії робітничо-селянської інспекції «Затвердження матеріалів обласної комісії з проведення закритої чистки науково-дослідних інститутів системи ВУАСГН [Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук]», протокол засідання та супровідний лист до них. 25, 29 грудня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 111. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту