Лист Чернігівського обласного бюро контрольної комісії до Центральної контрольної комісії щодо проведеної «чистки» в радгоспі «Червоний хутір». 04 травня 1933 р.

Лист Чернігівського обласного бюро контрольної комісії до Центральної контрольної комісії щодо проведеної «чистки» в радгоспі «Червоний хутір». 04 травня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 47зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту