Лист українських військовополонених австрійської армії…

Лист українських військовополонених австрійської армії...

Лист українських військовополонених австрійської армії до Української Центральної Ради про своє становище. Червень 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1105, оп. 1, спр. 1, арк. 52-52 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту