Витяг з протоколу засідання Української військової ради Кавказького фронту з висловлюванням протесту нахабному втручанню народних комісарів у справи України. 02 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання Української військової ради Кавказького фронту з висловлюванням протесту нахабному втручанню народних комісарів у справи України. 02 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.12. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту