Постанова Ради Міністрів Української Держави про утворення Управління Київського столичного отамана. 1 серпня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про утворення Управління Київського столичного отамана. 1 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту