Із статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

Із статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

ЦДАВО України, ф. 3560, оп. 1, спр. 2, арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту