Світлина із зібрань ілюстративних матеріалів до видань Спілки Визволення України. Без дати. Стоять зліва направо: пп. Нейман, Головчинер, Виленський, Гармашев, Ходоров; сидять: пп. Міхновський, Марголін, Шишко, Калачевський, Александров, Ратнер, Жуховицький, Сияльський.

Світлина із зібрань ілюстративних матеріалів до видань Спілки Визволення України. Без дати. Стоять зліва направо: пп. Нейман, Головчинер, Виленський, Гармашев, Ходоров; сидять: пп. Міхновський, Марголін, Шишко, Калачевський, Александров, Ратнер, Жуховицький, Сияльський.

ЦДАВО України. Ф.4405. Оп. 1. Спр. 212. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту