Лист Голови Комісії по вищим навчальним закладам В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо звернення до військового міністра з проханням про тимчасове надання військових казарм під студентські гуртожитки. 6 серпня 1918 р.

Лист Голови Комісії по вищим навчальним закладам В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо звернення до військового міністра з проханням про тимчасове надання військових казарм під студентські гуртожитки. 6 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 329. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту