Про перевірку харчової звітності у таборі Щипйорно тощо. З наказу по Групі інтернованих військ УНР. 26 січня 1922 р.

Про перевірку харчової звітності у таборі Щипйорно тощо. З наказу по Групі інтернованих військ УНР. 26 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 175зв.

Leave a Comment