Документи Начальної команди Галицької армії: схема організації і штат штабу бригади. 18 червня 1919 р.

Документи Начальної команди Галицької армії: схема організації і штат штабу бригади. 18 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 3. Спр. 51. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту