Пояснювальна записка до Закону УНР про тимчасову школу інструкторів з адміністрації при Міністерстві внутрішніх справ УНР. Серпень 1919 р.

Пояснювальна записка до Закону УНР про тимчасову школу інструкторів з адміністрації при Міністерстві внутрішніх справ УНР. Серпень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 151. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту