Лист Міністра фінансів УНР до Державного контролера УНР стосовно складу окремої комісії для ревізії установ Державного банку. Серпень 1921 р.

Лист Міністра фінансів УНР до Державного контролера УНР стосовно складу окремої комісії для ревізії установ Державного банку. Серпень 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 113. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту