8-й бюлетень Головної команди Українських Республіканських військ. 25 листопада 1918 р.

8-й бюлетень Головної команди Українських Республіканських військ. 25 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2250. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту