12-3179-1-15-19

12-3179-1-15-19

Про причини від’їзду Головного Отамана військ УНР С. Петлюри за кордон, нараду командувачів дивізіями в м. Нова Чортория та рішення продовжувати подальшу боротьбу за самостійність УНР. Зі спогадів особистого ад’ютанта С. Петлюри - О. Доценка «Зимовий похід». 18 листопада 1930 р.
ЦДАВО України. Ф. 3175. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 19

Leave a Comment