Світлина «Бандерівці в поході». 14 вересня [1941р.]

Світлина «Бандерівці в поході». 14 вересня [1941р.]

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 90зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту