Поштівка з фотографією М.С. Грушевського – Голови Української Центральної Ради. Відень. 1917 р.

Поштівка з фотографією М.С. Грушевського - Голови Української Центральної Ради. Відень. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф.4465. Оп.1. Спр. 359. Арк. 95

Leave a Comment

Перейти до вмісту