І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого. 10 червня 1917 р.

І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого. 10 червня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту