Короткі відомості щодо організації лекцій для урядовців місцевих установ та міліції Міністерства внутрішніх справ УНР. [Квітень] 1921 р.

Короткі відомості щодо організації лекцій для урядовців місцевих установ та міліції Міністерства внутрішніх справ УНР. [Квітень] 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 89. Арк. 121зв.

Leave a Comment