129-1078-2-28-015zv

129-1078-2-28-015zv

Мапи становища на фронті дієвої армії Української Народної Республіки. 20 червня - 5 липня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 28. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту