Текст промови віце-президента Центрального союзу українського студентства Волохова на Жалібній академії 29 травня 1926 р. у Празі.

Текст промови віце-президента Центрального союзу українського студентства Волохова на Жалібній академії 29 травня 1926 р. у Празі.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 6зв.-7

Leave a Comment

Перейти до вмісту