Постанова Верховної Ради Української РСР про реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері відносин з радянськими республіками. 31 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері відносин з радянськими республіками. 31 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 73

Leave a Comment

Перейти до вмісту