13-1-22-3559-005.jpg

Лист Державного комітету України по водному господарству до Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики щодо проблем водозабезпечення України питною водою. 22 січня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 5-7.

Leave a Comment

Перейти до вмісту