Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 65 про Генеральну військово-санітарну управу. 13 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 65 про Генеральну військово-санітарну управу. 13 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту