Постанова сільського сходу селян с. Нові-Петрівці про видобування українцями самостійного визначення щодо устрою України. 3 квітня 1917 р.

Постанова сільського сходу селян с. Нові-Петрівці про видобування українцями самостійного визначення щодо устрою України. 3 квітня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 50, арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту