Протокол № 4 засідання Республіканської комісії у справах депортованих народів Криму. 12 квітня 1993 р.

Протокол № 4 засідання Республіканської комісії у справах депортованих народів Криму. 12 квітня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3632. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту