Рапорт командувача тральщика «Росія» бригади тралення мін Чорного моря голові Морського міністра УД капітану І рангу Остроградському про захоплення тральщика загонами червоноармійців для доставки його у м. Новоросійськ. 27 травня 1918 р.

Рапорт командувача тральщика «Росія» бригади тралення мін Чорного моря голові Морського міністра УД капітану І рангу Остроградському про захоплення тральщика загонами червоноармійців для доставки його у м. Новоросійськ. 27 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 74зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту