Розпорядження № 2 ЦАУ СРСР та РРФСР від 16 листопада 1935 р. про попередження директорів архівів щодо особистої відповідальності за роботу читальних залів.

Розпорядження № 2 ЦАУ СРСР та РРФСР від 16 листопада 1935 р. про попередження директорів архівів щодо особистої відповідальності за роботу читальних залів.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1741, арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту