Лист голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” І. Лушнікова Надзвичайному і Повноважному послу Франції в Україні Паскалю Фієскі про можливість надання в гуманітарному порядку громадянам України, які в роки Другої світової війни перебували на примусових роботах на території Франції, певної благодійної матеріальної допомоги за рахунок Фонду “Пам’яті ШОА”. 27 листопада 2001 р.

Лист голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” І. Лушнікова Надзвичайному і Повноважному послу Франції в Україні Паскалю Фієскі про можливість надання в гуманітарному порядку громадянам України, які в роки Другої світової війни перебували на примусових роботах на території Франції, певної благодійної матеріальної допомоги за рахунок Фонду “Пам'яті ШОА”. 27 листопада 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 303

Leave a Comment

Перейти до вмісту