Наказ Начальника залоги м. Літина отамана [Я.] Шепеля про кримінальну відповідальність за влаштування провокацій проти Української влади тощо. 26 вересня 1919 р.

Наказ Начальника залоги м. Літина отамана [Я.] Шепеля про кримінальну відповідальність за влаштування провокацій проти Української влади тощо. 26 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту