Постанова Кабінету Міністрів України № 1761 «Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України». 27 грудня 2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1761 «Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України». 27 грудня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 8927. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту