Освячення Пасхи в Німецькому Яблонному. Листівка. 1921 р.

Освячення Пасхи в Німецькому Яблонному. Листівка. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3520. Оп. 2. Спр. 469. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту