Постанова Ради Міністрів Української Держави про утворення в м. Одесі особливої комісії для збирання та систематизації матеріалів військового значення, що стосуються війни 1914 – 1917 років. 28 вересня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про утворення в м. Одесі особливої комісії для збирання та систематизації матеріалів військового значення, що стосуються війни 1914 – 1917 років. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту