Касова книга Українського комітету допомоги голодуючим України у м. Берліні. Серпень 1922 р. – 5 березня 1923 р.

Касова книга Українського комітету допомоги голодуючим України у м. Берліні. Серпень 1922 р. - 5 березня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4447. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту