Охоронне свідоцтво, видане Міністерством торгівлі і промисловості Федору Терещенку, про видачу привілегії (патента на винахід) на намет-ангар для аеропланів. 1 червня 1913 р.

Охоронне свідоцтво, видане Міністерством торгівлі і промисловості Федору Терещенку, про видачу привілегії (патента на винахід) на намет-ангар для аеропланів. 1 червня 1913 р.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1416. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту