Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5268. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту