Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про організацію інтендатури. 21 червня 1919 р.

Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про організацію інтендатури. 21 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 85. Арк. 433

Leave a Comment

Перейти до вмісту