Відозва Директорії УНР до народів всього світу та їх урядів із закликом про встановлення добросусідських відносин (українською та французькою мовами). 28 грудня 1918 р.

Відозва Директорії УНР до народів всього світу та їх урядів із закликом про встановлення добросусідських відносин (українською та французькою мовами). 28 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту