Поштова листівка «За Самостійну Соборну Українську Державу!». Без дати.

Поштова листівка «За Самостійну Соборну Українську Державу!». Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 63. Арк. 178.

Leave a Comment

Перейти до вмісту