Лист Служби безпеки України до Президента України Л. Д. Кучми щодо деяких аспектів в діяльності Державної контрольно-ревізійної служби. 30 червня 2000 р.

Лист Служби безпеки України до Президента України Л. Д. Кучми щодо деяких аспектів в діяльності Державної контрольно-ревізійної служби. 30 червня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 3138. Арк. 199

Leave a Comment

Перейти до вмісту