З обіжника Українського телеграфного агентства про святкове відкриття Київського українського державного університету. 7 жовтня 1918 р.

З обіжника Українського телеграфного агентства про святкове відкриття Київського українського державного університету. 7 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту