Лист помічника начальника Санітарної служби Армії УНР Ю. Добриловського [начальнику Санітарної служби УНР] В. Совачіву з Великоднім привітанням та побажанням повернутися переможцями на свою землю. 15 квітня 1922 р.

Лист помічника начальника Санітарної служби Армії УНР Ю. Добриловського [начальнику Санітарної служби УНР] В. Совачіву з Великоднім привітанням та побажанням повернутися переможцями на свою землю. 15 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1396. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту