Основні правила для військово-розвідувальних донесень або звітів Повстансько-партизанського штабу УНР. 1921 р.

Основні правила для військово-розвідувальних донесень або звітів Повстансько-партизанського штабу УНР. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 3б. Арк. 12.

Leave a Comment