Інформація про першу Виставку українських друків і книжкової графіки в Празі, яку запроваджує Український громадський видавничий фонд. [1924 р.].

Інформація про першу Виставку українських друків і книжкової графіки в Празі, яку запроваджує Український громадський видавничий фонд. [1924 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту