Повідомлення Управління преси й інформації УТА про зайняття Деміївки та більшої частини Києва військами отамана Зеленого. 16 квітня 1919 р.

Повідомлення Управління преси й інформації УТА про зайняття Деміївки та більшої частини Києва військами отамана Зеленого. 16 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 125

Leave a Comment

Перейти до вмісту