Рапорт Куп’янського повітового старости Харківському губернському старості та відомості про кількість розважальних закладів у повіті. 20 серпня 1918 р.

Рапорт Куп’янського повітового старости Харківському губернському старості та відомості про кількість розважальних закладів у повіті. 20 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 383. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту