Перелік співробітників Київського губернського відділу народної освіти. 7.08.1920 р.

Перелік співробітників Київського губернського відділу народної освіти. 7.08.1920 р.

ЦДAВО України Ф. 166, оп. 1, спр. 941, арк. 26.

Leave a Comment